קלישאה ישנה אך אקטואלית גם היום, מלמדת אותנו שאין לאדם דבר יותר חשוב משמו הטוב. כאשר שמו נפגע, אזי שהוא יתקשה למצוא את עצמו ודרכו בחברה, יתקשה לעשות עסקים עם אנשים, לייצר חברויות, רמת האמון בו תיפגע, מעמדו החברתי והכלכלי ייפגעו. במילים אחרות, חייו ישתנו באופן דרמטי וייתכן מאוד שהוא יתקשה מאוד לחזור למצבו הקודם.

במדינות רבות, פגיעה בשמו הטוב של אדם או של קבוצת אנשים, נחשבת לעבירה פלילית לכל דבר ובצדק. שכן ברגע שמכתימים את שמו של אדם או של קבוצת אנשים, הנזק לכך יכול להיות הרבה יותר מאשר פגיעה בכבוד או בתדמית שלו. ייתכן ויהיה לכך נזקים נלווים, בין אם מדובר בנזקים כלכליים, חברתיים ואחרים.

על מנת להתמודד עם מצב כזה, יש לשכור את שירותיו של עורך דין לשון הרע,  גורם מקצועי שמתמחה בכל הדין המשפטי בנושא זה. כפי שנוכל לראות בהמשך המאמר, לא מדובר בעניין פשוט כל כך כמו שזה נשמע או כפי שזה אמור להיות, על פניו.

עורך דין לשון הרע  אשר מתמחה בנושא פגיעה בפרטיות, יצטרך במהלך המשפט להוכיח שאכן היתה כאן פגיעה בשמו של מרשו בהתאם לחוק. הבסיס לטענה בישראל, נגזרת מהרעיון של כבוד האדם וזכותו לקניין, זכויות אשר מוגנות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. על פי שני סעיפים שונים בחוק, אזי שאסור לפגוע בחייו של אדם, גופו, וכבודו וכל אדם זכאי להגנה עליהם. הסיבה אגב, שנהוג לקשר בין לשון הרע להגנה על פרטיות היא, שעל פי החוק יש להימנע מפרסום דברים שיכולים לפגוע בפרטיות של אדם, דברים שאין להם ערך ציבורי ויכולים לגרום לו נזק.

כיצד מתמודדים עם מצב של לשון הרע

צריך לזכור, המאבק הקבוע של עורך דין לשון הרע ופגיעה בפרטיות וכמובן של מרשו, הוא במובן מסוים, נגד חופש הביטוי. על פי רוב אלה שתי העמדות שעומדות זו מול זו.

מצד אחד, הרצון לשמור על כבוד האדם, על שמו, על כבודו. מצד שני, הרצון שלא להגביל, במשטרים דמוקרטיים כמובן, את חופש הביטוי של האנשים ולאפשר להם לומר את כל מה שהם רוצים באופן חופשי.

לכן אנחנו יכולים לראות לא מעט שופטים אשר מצמצמים באופן ניכר את כל מה שקשור לפגיעה בלשון הרע. כלומר, יותר ויותר שופטים בעת הזאת סבורים, שלא כל משפט ולא כל ביטוי צריך להיכנס תחת ההגדרה של לשון הרע ובשביל שזה כן יקרה, יש להוכיח קשר שאכן הביטוי גרם נזק לאדם.

צריך לומר, יש מקרים בהם הנתבע נדרך להוכיח שהמקרה שהוא מתאר אכן קרה (בהנחה והוא הציג מקרה מסוים בו התובע היה מעורב), אך במקרה ומדובר באמירות כלליות, אז על התובע להוכיח שאכן נגרם לו נזק כתוצאה מאותן אמירות, נזק שהוביל לפגיעה בשמו והוא גובר על חופש הביטוי במקרה זה.