המדריך לעובד המתחיל – דיני עבודה – זכויות עובדים

בהנחה שתוחלת החיים היום היא עד גיל 80 בממוצע, הרי ששלושת רבעי מהחיים שלנו אנחנו עובדים. מכיוון שעבודה היא חלק חשוב ומהותי במעגל החיים של האדם, המדינה קבעה את דיני העבודה וזכויות העובדים. דיני עבודה – זכויות עובדים הם בעצם היינו הך! כאשר המדינה קובעת מהם דיני העבודה היא קובעת מהם זכויות העובדים בעבודה.

מהם דיני עבודה?

דיני עבודה הם החוקים שעוסקים בנושא יחסי העבודה ומעמדה המשפטי של העבודה. דיני – זכויות עובדים הם בתחומים הבאים:

  • חובותיהם וזכויותיהם של המעביד ושל העובד.
  • יחסי עובד – מעביד. הכוונה לחוזה בין העובד למעביד.
  • חוקי עבודה קיבוציים – הסדרת היחסים בין ארגון עובדים לבין העובדים שלו.

בהתייחס לתחומים אלו יש להקדיש תשומת לשני נושאים עיקריים :

  1. חקיקת מגן – הם חוקים שמחייבים את המעביד לספק לעובדיו תנאים מינימאליים בסיסיים. זאת אומרת, למנוע מצבים בהם העובד יוותר על משכורתו, לדוגמא.
  2. יחסי עבודה קיבוציים – כאשר אנשים עובדים בארגון, הארגון מחויב לאפשר להם להתאגד ולהקים ועד עובדים, לקיים משא ומתן עם ראשי הארגון ואת החופש לקיים מאבק על זכויותיהם.

מהם זכויות עובדים?

כפי שאמרנו, דיני עבודה – זכויות עובדים הם בעצם אותו דבר. באמצעות דיני העבודה המדינה דואגת לזכויות עובדים . זכויות עובדים הם בנושאים הבאים: הסדרי תשלומים כאשר עובדים עבודת לילה, הלנה שכר – כאשר המעביד אינו משלם את שכר העובד בזמן שהוסכם, ימי מחלה, ימי חופשה, פיצויי פיטורין – מה התשלום לעובד כאשר הוא מפוטר מעבודתו ונושא שכר המינימום.

יחסי הגומלין בין דיני עבודה – זכויות עובדים

באופן הנראה לעין, דיני עבודה דואגים לזכויות העובד. הם קובעים תנאי עבודה בסיסים. כך שמעבידים אינם יכולים לעשות ככל העולה על רוחם. הם מחויבים לדיני העבודה שהמדינה קבעה. אם הם אינם מקיימים את לשון החוק הרי שהם צפויים לעונשים בחוק. הדיונים המשפטיים נערכים בבית משפט מיוחד שהוקצה לנושא זה – בית הדין לעבודה. לאחרונה החברה נוכחה ביחס הפוך: זכויות העובדים קוראים ליצור שינוי בדיני העבודה. לדוגמא: חופשת לידה לאבות. כיום מוגשת הצעת חוק בנושא זה הבא מהשטח.

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר.