מקרקעין

לאכוף חוזה דירה

לצערנו מספר הפעמים בהן נדרש הצורך לאכוף חוזה דירה הוא רב כאשר שוכרים ומשכירים רבים מפרים את החוזה ביניהם, דבר שעלול להוביל להתכתשות אישית ומשפטית. כשכל מקרה לגופו כיצד ניתן לדעת מתי אפשר לאכוף חוזה דירה ומתי לא ניתן?  חוזי דירות, כך ניתן לאכוף אותם לרוב, מי שיבקש לאכוף את חוזה הדירה יהיה המשכיר כאשר […]

בתור אנשים פרטיים, אנחנו לא נוהגים לעשות הרבה עסקאות אשר ייחשבו "גדולות ומורכבות". אומנם אנחנו קונים רהיטים, מכשירי חשמל וכדומה, אך בדרך כלל מדובר בעסקאות בהן אנחנו הלקוחות והעסקה היא פשוטה, יש מחיר נקוב ואנחנו משלמים אותו אם אנחנו רוצים את המוצר. כאשר מדובר על עסקאות גדולות ומורכבות, אז בתור אנשים פרטיים, על פי אנחנו […]

תהליך תמ

בשנת 2005 אישרה ממשלת ישראל את תוכנית מתאר ארצית 38, מה שמוכר יותר בשם "תמ"א 38". הרעיון של התוכנית היה מאוד פשוט, מאחר ובישראל קיימים אלפי מבנים אשר נבנו לפני 1980, על פי תקנות ישנות אשר אינן מבטיחות את שלמות הבניינים במקרה של רעידת אדמה, הרי שיש צורך לחזק אותן. הדרך לעשות זאת היא באמצעות […]

בניה ללא היתר או בניה תוך חריגה מהיתר –  מצב שעלול להוביל להגשת כתב אישום והרשעה בפלילים. בניה ללא היתר או בניה תוך חריגה מהיתר בהתאם להוראות רשות התכנון המקומית עלולה להוביל להגשת כתב אישום בגין עבירה בהתאם לחוק התכנון והבניה   התשכ”ה – 1965 והוראות תקנות התכנון והבניה (עבודות ושימוש הטעונים היתר), התשכ”ז – 1967. שימוש בשטח, […]

היטלי פיתוח הם תשלומי חובה, על בעלי הנכסים לשלם אותם בעת שהם מקבלים התירי בנייה או בזמן שמסתיימות עבודות תשתיות הנכס. מדוע יש לשלם היטלי פיתוח? על סמך חוקי העזר של הרשויות המקומיות, יש לשלם אגרות פיתוח. על בעלי הנכסים לשאת בהוצאות של הרשויות המקומיות בזמן ההתקנה הראשונית של כל אלה: היטלי סלילה – אלה […]

  • 1
  • 2