נזיקין

כשעולה השאלה מה הם דיני נזיקין? התשובה המהירה והקצרה היא כסף.  הכוונה לתשלומים שנעשו ללא רצון מכוון. תשלומים ששולמו בעקבות מצב שנכפה על האדם שנפגע. בגין תשלומים אלו אותו אדם תובע דמי נזיקין את הפוגע על כך שפגע בו. מה הם דיני נזיקין עלפי המשפט הישראלי? דיני נזיקין במדינת ישראל צמחו מהמנדט הבריטי. אז נקראו […]

  • 1
  • 2