Uncategorized

משפחות פשע, חיסולים ברחוב, בוררות בעולם התחתון, בתי קזינו, סחיטת כספים ומבצעי משטרה מיוחדים. כל אלו מביאים אותנו לחשוב שבמדינתנו הקטנה, קיים וחי פשע מאורגן בישראל. מעניין לדעת באמת האם הפשע כל כך מאורגן בישראל? האם יש פה מספיק סיפורי פשע מאורגן בכדי לכתוב תסריט טוב לסרט שירוויח מיליונים? הגדרה של פשע מאורגן בישראל הגדרה […]

כשאדם העוסק בתחום האומנות, האומנות שלו, היצירות מוגנות בזכויות יוצרים. חוק הגנה על זכויות יוצרים אומר שיצירה של אדם היא שייכת רק לו. היא מקבלת הגדרה של קניין רוחני רק שלו. לכן מי שמשתמש ביצירה של אמן, מפרסם אותה ללא רשותו או ללא תשלום אז הוא מפר את זכויות היוצרים של אותו אמן. תולדות חוק […]