יחסים המתנהלים בין בני זוג ראויים להישמר בין כתלי ביתם, בין אם מדובר על מעשים, דעות ואף אמירות שהם מבטאים ומייחסים אחד לשני. זכותו של כל צד מבני הזוג לקבלת כבוד ופרטיות כחלק מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ולכן כאשר אחד מבני הזוג מחליט לפרסם בפומבי אמירות המכפישות את שמו של בן הזוג השני – פעולה זו נחשבת כעבירת לשון הרע, וניתן להגיש כנגד מעשה מסוג זה תביעה משפטית.

מהו לשון הרע?

לשון הרע הוא כל אמירה או פרסום בעל אופי שלילי ומבזה שנאמר על אדם אחר, בין אם זהו אדם שיש עימו היכרות קודמת ובין מדובר על אדם זר. כיוון שאמירות ומעשים אלו עלולים לפגוע בשמו הטוב ובמוניטין החיובי של אדם, חוק איסור לשון הרע קובע כי זוהי עבירה אזרחית שעל המכפיש לתת את הדין ולפצות את האדם המוכפש שנגדו פורסם לשון הרע.

במקרה של אמירות ופרסומים שיש בהם לשון הרע, הנתבע יידרש להעניק פיצוי כספי לתובע בגין הנזק שנגרם לו. ישנם מקרים בהם מעשה לשון הרע שבוצע הוא בעל מרכיב פלילי, לדוגמה כאשר אחד מבני הזוג משחית את רכבו של בן הזוג השני – ולכן עבירה זו נחשבת כעבירה פלילית, והעונש צפוי להיות מאסר נוסף על רישום ופתיחה בהליכים פליליים.

> קראו גם על תביעת דיבה ללא הוכחת נזק באתר של שלומי וינברג

הליך תביעת לשון הרע

כשבית המשפט מקבל לידיו תיק תביעה בגין לשון הרע, עליהם לבחון מספר מרכיבים שיקבעו האם עליהם לטעון לטובת התובע או שמא הנתבע ייצא זכאי. הסיבה לכך שתיק התביעה אינו מוחלט ונתון לפרשנות, כיוון שקיימת התנגשות בין זכויות היסוד של אדם – מצד אחד התובע טוען לפיצוי כנגד אמירת לשון הרע והפרת יסוד כבוד האדם, ואילו מן הצד השני הנתבע טוען כי פעם מתוך זכותו לחופש הביטוי.

על כן ישנם שני מרכיבים עיקריים הבאים לידי ביטוי בבחינת תיק התביעה:

  • סוג הפרסום – מרכיב הפרסום הוא הדבר הראשון שנבחן בתיק התביעה, כאשר פרסומים שליליים ברשת נחשבים לחמורים יותר כיוון שבעידן הדיגיטלי של היום תפוצתם גבוהה הרבה יותר.
  • היקף הנזק – בית המשפט בוחן את ההשלכות של האמירות השליליות ואילו נזק הן הותירו, ובהתאם קובע את הפיצוי הכספי לתובע.

חשיבות הפנייה אל עורך דין לשון הרע

תביעת לשון הרע נחשבת כהליך מורכב ורגיש, ובמיוחד כשמדובר על תביעות לשון הרע בין בני זוג. בכל מקרה בו בן הזוג בעבר או בהווה הכפיש את שמכם ופגע בכבודכם באמצעות פרסומים שליליים, חשוב לפנות לליווי וסיוע משפטי של עורך דין לשון הרע מומחה בתחום. בדרך הזו ניתן יהיה למנוע את ההגנות הקיימות לזכותו של בן הזוג הנתבע (תום לב ועניין הציבור), לקבל את הפיצויים ההולמים את הנזק וכמובן לגרום להסרת אותם פרסומים שליליים ומבזים.