נכסים אשר מתקבלים בירושה, לא פעם מעלים שאלות בפני מקבלי הירושה כאשר אחת השאלות המרכזיות היא: האם חלה על היורשים חובה לשלם מס השבחה כאשר הם מוכרים את הדירה שהתקבלה בירושה. לא פעם ירושה אמורה להתחלק בין מספר מקבלים של הירושה ולעיתים יש ביניהם שונות בקרבה, דבר שמשפיע על חבות המס. אם אתם עתידים לרשת דירה בירושה ואתם תוהים מהו הדין במקרה של מס השבחה בכל הנוגע למכירת הדירה, כדאי שתקראו את המאמר הבא.

מס השבחה – מה צריך לדעת?

מס השבחה הוא מס אשר בעל דירה משלם על הפער בין המחיר שבו הוא רכש את הדירה למחיר שבו הוא מכר אותה, כלומר, מס על הרווח שלו. בעל הדירה יידרש לשלם את המס המדובר כאשר הוא מוכר את הדירה. המס המדובר נקרא מס השבחה וישנם פטורים שונים ממס זה שכדאי לכל אדם שמוכר דירה לבדוק על מנת להבין האם יש לו אפשרות לקבל פטור או הקלה במס המדובר. כאשר מדובר על דירה שהתקבלה בירושה , אשר היורשים מעוניינים למכור, עולה השאלה האם היורשים יידרשו לשלם מס השבחה בגין מכירת הדירה.

מה דין מס השבחה בגין נכס שהועבר בירושה?

כאשר מדובר על דירה שהתקבלה בירושה, עולה השאלה האם העברת הזכות במקרקעין ליורשים מתקיימת מכירה. חוק מיסוי מקרקעין קבע כי הורשה איננה מכירה או פעולה באיגוד מקרקעין, כלומר, בפועל אין עסקה ומקבל הירושה נכנס לנעליו של המוריש ובוחנים אותו לפני הזכויות והחובות שעמדו למוריש. יום רכישת הכנס לא יהיה יום ההורשה אלא היום שבו רכש המוריש את הנכס.

גם לסוג הקרבה המשפחתית למוריש יש השפעה על תוצאת חישוב המס אשר יחול בעת מכירת הנכס. נכס ירושה יכול להיות מהורה לבת הזוג, לצאצא, לאח, דוד ואחרים ועם כל אחד צריך לחשב מס השבחה על דירה בירושה על פי החוק ויש התייחסות מדויקת של החוק בעניין מי נחשב לבן משפחה.

יש להבדיל בין דירת מגורים לבין זכות מקרקעין אחרת שכן במקרה הזה חישוב המס יהיה שונה ויש פטורים שתהיה אפשרות לקבל.

חישוב מס השבחה של נכס שהתקבל בירושה הוא לא פשוט. מס השבחה מוגדר כמס על עליית ערך של הנכס מרגע הקנייה ועד רגע המכירה שלו, אולם כאשר אדם מקבל נכס בירושה עולה השאלה מתי למעשה היה רגע הקנייה- האם מהרגע שבו המוריש רכש את הנכס או מהרגע שהנכס עבר ליורש. מכיוון שהחוק אומר כי היורש נכנס לנעליו של המוריש, הוא יהיה חייב במס שבח על כל עלייה בערך של הנכס מרגע הקנייה שלו.

תנאים להשגת פטור ממס השבחה על דירה שהתקבלה בירושה

בחוק מיסוי מקרקעין נקבעה הטבה ייחודית ליורשים של זכויות מקרקעין ונקבע שניתן לנצל את ההטבה למוריש, פטור ממס שבח במכירת דירת ירושה, פטור לדירה מזכה.

דירת מגורים מזכה תזכה את היורש במכירתה בפטור בתנאים הבאים:

אם המוכר הוא בן הזוג של המוריש או צאצא שלו או בן זוגו של הצאצא של המוריש

אם לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת

אם המוריש בזמן שהיה בחיים היה פטור ממס על מכירת הדירה

בין אם מדובר על פטור ממס השבחה על ירושת דירה ללא צוואה ובין אם מדובר על פטור ממס שבח על ירושת דירה שהתקבלה בשל צוואה, כדאי מאוד להתייעץ עם מומחים בתחום. 

**התוכן מהווה מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי.